องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

--------------------------------

เพื่อให้เรื่องร้องเรียนของท่านได้รับการพิจารณาแก้ไขด้วยความรวดเร็ว

โปรดให้รายละเอียดเรื่องร้องเรียน สถานที่ร้องเรียนรายละเอียดของตัวผู้ร้องเรียน

เช่น ชื่อ เบอร์ติดต่อกลับ E-mail  เพื่อใช้แจ้งผลการพิจารณาการแก้ไข หรือ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 

ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ